Добре дошли

Сегашната сграда на ОУ "Никола Вапцаров" е построена през 1956. През учебната 1959/60-та година училището е обявено за образцово и е наградено с грамота и парична награда.

 

През 1960/61 година се открива осми клас и тук започват да учат и ученици от село Ветрен дол. През годините броя на учениците нараства, паралелките стават двойни, открива се полудневна детска градина.

 

През 1967 година училищната сграда е удължена с нова постройка. Всички ученици учат на една смяна и се откриват занимални. В училището преподават учители с висока педагогическа подготовка и квалификация.

 

Учениците завършили училището продължават обучението си в средни училища, а някои от тях и във висши училища.

 

През 2005 година в училището е открит компютърен кабинет.

Календар

 

Контакти